KİTAPLAR

(Satın almak için kitap üzerine tıklayabilirsiniz.)

MAKALELER

(Tam metin pdf için makale üzerine tıklayabilirsiniz.)

Ceza Muhakemesi Süjesi Olarak Müdafi (Savunman)

2015 - Mehmet Can Karagöz. Bu çalışmada müdafiin (savunman) görev ve yetkileri ile zorunlu ve görevlendirilmiş müdafi kavramları tartışılmaktadır.

Ceza Muhakemesinde Duruşma Hazırlığı ve Duruşma Devreleri

2015 - Mehmet Can Karagöz. Bu çalışmada kovuşturma evresinde yer alan duruşma hazırlığı ve duruşma devrelerinin yürüyüşü incelenmektedir.

İdarenin Kiraya Veren Sıfatını Taşıdığı Taşınmazların Tahliyesi

2015 - Mehmet Can Karagöz. Bu çalışmada Devlet İhale Kanunu ve Kamu İhale Kanunu çerçevesinde idarenin kiraya veren sıfatı taşıdığı taşınmazlar üzerindeki güncel sorunlar tartışılmıştır.

Tanzimat Döneminde Bürokrasi ve Ulema Sınıfları

2015 - Mehmet Can Karagöz. Bu çalışmada Tanzimat döneminde devlet yönetimi ve hukuksal anlamda bürokrasi ve ulema sınıflarının etkisi incelenmektedir.