AVUKATLIK HAKKINDA

Avukatlık nedir? Neden önemlidir?

Avukatlık Mesleği

İnsanlar varlıklarını sürdürebilmek ve medeniyetlerini geliştirebilmek için bir arada yaşamak zorundadır. Bu dayanışma, sözü edilen amacı sağlamakla birlikte bir sonucu, bir zorunlu etkeni karşımıza çıkarmaktadır. Hukuk adı verilen bu etken, doğal yapısı nedeniyle insanların birbirleri ile tüm ilişkilerini esas aldığından oldukça karmaşık ve bağlantılı konulardan oluşmaktadır.

Tarihsel gelişim içerisinde bakıldığında, insanlar arası ilişkilerin geliştirilmesi ve adaletin sağlanması için Roma’da asli görevi avukatlık olmayan ve ücretsiz olarak görev yapan kişilerin bulunduğu, zaman içerisinde daha karmaşık hale gelen mesleğin de profesyonelleştiği ve yalnızca bu işi yapan insanların ortaya çıktığı görülmektedir. Günümüzde hukuk, insan ilişkilerinin bulunduğu her alanı kapsadığından, birçok konuda teknik bilgiye sahip olmanın gerekliliği avukatlık mesleğinin zorluğunu göstermiş ve başka bir işle bir arada yürümesinin zorluğunu ortaya koymuştur.

Gelişen süreç içerisinde Avukatın bir “hukuk insanı” ve hatta bir “hukuk bilimcisi” olma özelliği de buradan gelir. İnsan ilişkileri duyguları ve hislerin ötesinde belirli vicdani kurallar ile yönetilir. Avukatlık bu kuralları bilmekten öte anlam vermek ve yorumlamak üzerine uzmanlaşmış bir meslek alanıdır.

Bugün bile ajandalarda, Avukatın ismi ve Doktorun ismi kısmı bulunmasının sebebi de budur. Her insan hasta olabildiği gibi, her insan yaşamı boyunca toplumun içindedir, onu oluşturur ve yaşamı boyu hakkını arama uğraşında olur. Hakkını arama noktasında kendi maddi ve manevi kaynaklarını ayırır. Avukat ise bu konuda onun destekçisidir.

Günümüzde, olması gereken biçimiyle, her insanın kendi Avukatının bulunması, o kişinin duygusal yönden rahatlamasını ve mesleki yönden başarısına yönelik olağanüstü katkı sağlamaktadır. İnsanların yapacağı girişimlerde, anlaşmalarında, anlaşmazlıklarında görebileceği muhtemel zararlar Avukat yardımıyla kolaylıkla aşılabilmektedir. Düzenli ve profesyonel çalışmanın sonucu olarak, bu kişiler hayatlarında çok daha başarılı olmanın kapılarını aralamış demektir.

 • Bir Avukatın Nitelikleri

Avukatlar, hukuksal işlerde vekil sıfatından başka görevler de üstlenmektedir. Bir işin görülmesi avukat bulunmasının artıları avukatın bu yeteneklerinden kaynaklanmaktadır. Bir avukat hukuksal işlerde farklı görevler üstlenir:

 1. Hukukçudur: Avukat, her şeyden önce işi hukukun temel ilkelerine göre değerlendirir ve adaletin gerektirdiği şekilde işle ilgilenir. Kişilerin isteklerini adaletin gereklerine uyarlar.

 2. Profesyoneldir: Yapılacak olan hukuksal işi mesleği olarak algılar, para karşılığında ve titiz bir inceleme ile üstlenir.

 3. Mentalisttir: Yapılacak olan işte gerek vekil edenin gerekse karşı tarafın davranışlarını inceleyerek, psikolojik yönden de analiz yapar ve stratejisinde psikolojik değerlendirmelere yer verir. İşin devamında vekil edenin psikolojik durumuna göre çözümler önerir.

 4. Tecrübe Sahibidir: Yapılmış olan işi veya benzer işleri daha önce de deneyimlemiş olduğundan, işin güvenli ve süratli yapılmasını sağlar.

Yasalara Göre Avukatlık

Avukatlık Yasası’nın 1. maddesinde “Avukatlık, kamu hizmeti ve serbest bir meslektir. Avukat, yargının kurucu unsurlarından olan bağımsız savunmayı serbestçe temsil eder.” denilmektedir. Bu şekilde bakıldığında avukatlığın kendine özgü bir statüsü olduğu hemen anlaşılacaktır. Yapılan işin kamu düzenini doğrudan etkilemesi avukatlığın bir kamu hizmeti olduğunu gösterir, ancak avukatlığın niteliği ve özgürce savunma hakkının kullanılması gereği aynı zamanda avukatlığın serbest meslek olarak da tanımlanmasının ihtiyacını doğurmuştur.

Adaletin sağlanması, devletlerin devamı ve toplumsal sözleşmenin bozulmaması için hayati derecede önemlidir. Bugüne kadarki tarihi gelişim sonucunda, yasama yürütme ve yargı olarak üç erk oluşturulmuştur. Yargının dengesi ise üçlü sac ayağıyla kurulmuştur: Bir tarafta iddiada bulunan iddia makamı (savcılık), diğer tarafta bu iddialara karşı savunmalarını ifade eden savunma makamı (avukatlık), son olarak ise, bu iddia ve savunmayı birleştirip haklı olanı belirlemekle görevli olan yargıçlık makamı (yargıçlar)’dır. Bu sac ayağı bize gerekli çıkarımları vermektedir:

 1. Sac ayağındaki hiçbir makam diğerinden üstün değildir ve aynı şekilde hiçbir makam yok sayılarak yargılama yapılamaz. Aksi halde sac ayağının dengede durması mümkün olmadığından adalet sağlanamaz.

 2. Sac ayağının sağlıklı çalışabilmesi için her makamın kendi görevini yapması gerekir. Buna göre avukatların ve savcıların hüküm verme yetkileri yoktur, birer hukukçu olarak, iddia ve savunmanın en iyi şekilde yapılmasını sağlama ve gerekli bütün delilleri toplama, hukuksal araştırmaları yapma görevi vardır.

Bir Avukatın Nitelikleri

Avukatlar, hukuksal işlerde vekil sıfatından başka görevler de üstlenmektedir. Bir işin görülmesi avukat bulunmasının artıları avukatın bu yeteneklerinden kaynaklanmaktadır. Bir avukat hukuksal işlerde farklı görevler üstlenir:

 1. Hukukçudur: Avukat, her şeyden önce işi hukukun temel ilkelerine göre değerlendirir ve adaletin gerektirdiği şekilde işle ilgilenir. Kişilerin isteklerini adaletin gereklerine uyarlar.

 2. Profesyoneldir: Yapılacak olan hukuksal işi mesleği olarak algılar, para karşılığında ve titiz bir inceleme ile üstlenir.

 3. Mentalisttir: Yapılacak olan işte gerek vekil edenin gerekse karşı tarafın davranışlarını inceleyerek, psikolojik yönden de analiz yapar ve stratejisinde psikolojik değerlendirmelere yer verir. İşin devamında vekil edenin psikolojik durumuna göre çözümler önerir.

 4. Tecrübe Sahibidir: Yapılmış olan işi veya benzer işleri daha önce de deneyimlemiş olduğundan, işin güvenli ve süratli yapılmasını sağlar.